Shakarli pecheniy

Shakarli pecheniy  Bahor Shakarli pecheniy  Bahor Saqlashi muddati -6 oy
Og’irligi -4kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 460х180х150
Bir palletda korobkani soni-100
Shakarli pecheniy  Kremali Shakarli pecheniy  Kremali Saqlashi muddati -6 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 390х195х117
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy  Rondo Shakarli pecheniy  Rondo Saqlashi muddati -6 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 380х195х117
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy kremli Domashnie traditsii Shakarli pecheniy kremli Domashnie traditsii Saqlashi muddati -6 oy
Og’irligi -480gx42dona
Orash korinishi- gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 480х245х100
Bir palletda korobkani soni-100
Shakarli pecheniy kremli Domashnie traditsii Shakarli pecheniy kremli Domashnie traditsii Saqlashi muddati -6 oy
Og’irligi -4kg
Orash korinishi- gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 390х195х117
Bir palletda korobkani soni-100
Shakarli pechen Lubimoe Shakarli pechen Lubimoe Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -4kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi-
Bir palletda korobkani soni-
Shakarli pecheniy Yubileynoe Shakarli pecheniy Yubileynoe Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 380х200х130
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy  Sgushenoe moloko Shakarli pecheniy  Sgushenoe moloko Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 290х242х113
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy Toplenoe moloko Shakarli pecheniy Toplenoe moloko Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 425х165х153
Bir palletda korobkani soni-100
Shakarli pecheniy Lider Shakarli pecheniy Lider Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -4kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 335х260х130
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy Piknik Shakarli pecheniy Piknik Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 435х235х108
Bir palletda korobkani soni-150
Shakarli pecheniy  Sezame Shakarli pecheniy  Sezame Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -4kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 390х220х133
Bir palletda korobkani soni-100
Shakarli pecheniy  Fint Shakarli pecheniy  Fint Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi - gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 300х215х110
Bir palletda korobkani soni-100<
Shakarli pecheniy  Fint Shakarli pecheniy  Fint Saqlashi muddati -10 oy
Og’irligi -3kg
Orash korinishi- gofra korobka
Gofra korobka hajimi- 330х217х113
Bir palletda korobkani soni-150